Certificering

De NOV heeft een register voor orthopedisch chirurgen, gecertificeerd in traumatologie. Met deze certificering wil de NOV de kwaliteit van zorg bevorderen. Orthopedisch chirurgen die zich extra hebben bekwaamd in het deelgebied traumatologie kunnen zich in dit register laten opnemen.

Aanpassing trauma-certificering

De lopende NOV Trauma Certificering en de nieuwe Task Force Binnenring Trauma Certificering zijn twee trajecten die op elkaar dienen aan te sluiten. Daarom heeft het NOV bestuur na intensief overleg met de NVOT het volgende vastgesteld:

  • De huidige NOV Trauma Certificering geeft een kwaliteitsstempel. Het heeft echter formeel geen status in de zin dat het ergens toegang toe geeft of het niet hebben iets uitsluit. Met deze certificering dragen de orthopedisch chirurgen wel uit minimumeisen te stellen aan de orthopedische traumatologie.
  • Vanaf 01-01-2020 gaat de Binnenring Trauma Certificering in (afspraken Task Force).
  • Om de huidige certificering hierop te laten aansluiten wordt de huidige NOV Trauma Certificering met twee jaar verlengd.
  • Deze verlenging wordt voor de gecertificeerde orthopeden in GAIA automatisch doorgevoerd.
  • Na 31-12-2019 wordt deze NOV Trauma Certificering gestopt.
  • Vanaf 01-01-2020 geldt uitsluitend de Binnenring Trauma Certificering. Deze datum is gekozen opdat NOV leden die dit willen, voldoende tijd hebben om aan de eisen te voldoen (zie bijlage). U kunt desgewenst deze activiteiten opnemen in uw GAIA dossier en als het nieuwe register gereed is, overzetten.

In de bijlage NOV beleidslijn certificering trauma wordt dit uitgebreid toegelicht.