Financiële ondersteuning

Voor financiële ondersteuning van uw promotie onderzoek (inclusief drukwerk) dient men: 

 • minimaal 1 jaar lid te zijn van de NVOT;
 • een traumatologisch onderwerp te onderzoeken;
 • een presentatie te willen geven op ‘Our Worst Case’ of op de ledenvergadering tijdens de traumadagen.

Voor financiële ondersteuning van fellowships / buitenlandse stages dient men:

 • werkzaam te zijn als traumatoloog of daaraan gelieerd;
 • minimaal 1 jaar lid te zijn van de NVOT;
 • een presentatie te willen geven op ‘Our Worst Case’ of op de ledenvergadering tijdens de traumadagen;
 • overleggen contract waarin vermeld functie omschrijven;
 • honorering;
 • uiterlijk 3 maanden vóór aanvang van de stage een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de secretaris; Michiel Janssen. De aanvraag moet bestaan uit een sollicitatie voor de beurs met beschrijving van het fellowship, een recent CV en een toezegging door de ontvangende kliniek;
 • originele bonnen van de basale reis- en verblijfkosten, noodzakelijk voor de trauma stage, in te leveren bij de NVOT penningmeester;
 • een kort schriftelijk verslag te sturen naar de secretaris met algemene indrukken en tips voor collegae.