De Nederlandse Vereniging voor Orthopaedische Traumatologie (NVOT) is een werkgroep van de NOV. De doelstellingen van de NVOT zijn het bevorderen van kennis, expertise en onderzoek op het gebied van letsels van het steun- en bewegingsapparaat en het versterken van de positie van de orthopaedisch chirurg in de traumazorg.

NVOT houdt zich bezig met de traumatologie in bredere zin, organiseert jaarlijks het Our Worst Case symposium en is mede organisator van de Traumadagen.

slider zw

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een vicevoorzitter, een lid–afgevaardigde van het N.O.V bestuur, een lid–afgevaardigde van de V.O.C.A

goals

Doelstellingen

De doelstelling NVOT als werkgroep van de NOV zijn het bevorderen van kennis, expertise en onderzoek op het gebied van letsels van het steun- en bewegingsapparaat en het versterken van de positie van de orthopaedisch chirurg in de traumazorg.

Startup Stock Photos

Reglementen

Reglementen van de NVOT /Werkgroep Traumatologie van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (WT-NOV)

Algemene reglementen

Huishoudelijk reglement

shutterstock_237919273

Rene Marti Prijs

Jaarlijks wordt door het NVOT-bestuur een prijs uitgereikt voor het beste trauma gerelateerde wetenschappelijke onderzoek van afgelopen jaar. Deze prijs bestaande uit een geldbedrag, een trofee en een oorkonde wordt mogelijk gemaakt door onze sponsor Biomet.