Welkom

De Nederlandse Vereniging voor Orthopaedische Traumatologie (NVOT) is een werkgroep van de NOV. De doelstellingen van de NVOT zijn het bevorderen van kennis, expertise en onderzoek op het gebied van letsels van het steun- en bewegingsapparaat en het versterken van de positie van de orthopaedisch chirurg in de traumazorg.

NVOT houdt zich bezig met de traumatologie in bredere zin, organiseert jaarlijks het Our Worst Case symposium en is mede organisator van de Traumadagen.

De NVOT vierde dit jaar haar 6e lustrum, oftewel haar 30-jarig bestaan.  Dat was reden voor een feestelijk Worst Case Symposium op 11 juni  in het Singer Museum te Laren. Het was een leuke en leerzame bijeenkomst mede door de bijdrage van Piet de Boer uit het altijd mooie York;)  Voor meer informatie en het programma klik hier